Ceļā uz

Vai Valmierā nav kultūras?

IR. Mēs zinām, ka Valmiera šobrīd ir Vidzemes ekonomikas asinsrites pulss un urbāna mikro-lielpilsēta (“The Financial Times”). Mēs arī zinām to, ka Valmieras kultūras dimensijas attīstība nav tik dinamiska kā ikviens no mums to vēlētos. Bet mēs esam apņēmušies to mainīt. Un ja Valmiera nolemj kaut ko izdarīt, tad tas tiek panākts.

Valmieras vēlme kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu (EKG) ir saistīta ar vajadzību transformēties, lai kļūtu arī par augstas kultūras mikro–lielpilsētu, kur kultūra mijiedarbojas ar pragmatisku saimniekošanas tradīciju.

Valmiera kopā ar Valmieras novadu vēlas kļūt par mikro–lielpilsētas paraugmodeli – pašvaldība ar industriālu vidi un lauku teritorijām, spējot veiksmīgi risināt līdzās pastāvošos izaicinājumus dažādās sabiedrības dzīves dimensijās.

“Mēs tiecamies tikt atzīti un pamanīti Eiropā un pasaulē arī kultūras jomā, vienlaikus apzinoties esošo kultūras “plaisu”, kas ceļā uz mērķi ir jāpārvar un jāaizpilda. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkurss ir nepieciešamais katalizators, kam Valmiera pievienos neatlaidīgu darbu ilgā laika periodā. Tituls būs iedvesmas un spēka avots ilglaicīgam darba cēlienam, kuru iesim soli pa solim, kopā ar sabiedrību izceļot gaismā savas spējas un priekšrocības kultūras jomā, vienlaikus atklājot arī trūkumus un sāpīgās vietas. Mēs īstenosim vērienīgu pasākumu kopumu, kura sagatavošana ir sākta jau 2021. gadā,” par pieteikuma stāsta Valmieras pilsētas EKG2027 mākslinieciskās programmas vadītājs Reinis Suhanovs.

Valmieras programmas vadmotīvs ir KONVERSIJA

(pārmaiņa, parādības stāvokļa maiņa), aizsākot virkni procesu, kuros piedzīvosim būtiskas domāšanas un attieksmes maiņas, attīstot Valmieru kā mikro–lielpilsētu. Tā ir izcila dzīvesvieta cilvēkam, kuru interesē kultūra, ekonomika un ilgtspējīga vide.

Eiropas kultūras galaspilsēta. Valmiera 2027 – Pieteikuma grāmata (I)

MŪSU KULTŪRAS PROGRAMMA BALSTĀS TRĪS AUGSTĀKAJOS MĒRĶOS:

  1. PAMANI UN ATZĪSTI MŪS!;
  2. AIZPILDĀM KULTŪRAS PLAISU!;
  3. VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU VIDI.

Valmieras EKG programma ir strukturēta kā piecu secīgu un savstarpēji saistītu ciklu kopums. Laikā no 2021. līdz 2026. gadam noritēs cikls PROCESS – KONVERSIJA, kad īstenosim programmas sagatavošanas periodu. Tas būs nozīmīgo pārmaiņu laiks. Mēs uzskatām, ka gatavošanās svētkiem un to gaidīšana ir daļa no svētkiem. Tā sasniegsim lielo mērķi – radīt un aizpildīt novada kultūrtelpu ar jaunu kultūras un radošo industriju piedāvājumu, saturu, norisēm. Mēs veicināsim sabiedrības līdzdalību, aicināsim izzināt, sajust, izteikt viedokli, piedalīties. Veidosim jaunas partnerības, attīstīsim kultūrvietas.

ČETRI PĀRĒJIE CIKLI BŪS 2027. GADA NORISES, KAS SAISTĪTAS AR DABAS RITĒJUMU – GADALAIKIEM:

  • ZIEMA – PAMANI UN ATZĪSTI MŪS!
  • PAVASARIS – AIZPILDĀM KULTŪRAS PLAISU!
  • VASARA – VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU VIDI!
  • RUDENS – REFLEKSIJA

Tas viss, lai kopā attīstītu un pilnveidotu mūsu spējas izprast, radīt un patērēt pasaules līmeņa kultūru tās visdažādākajās izpausmēs, tādā veidā apliecinot un nostiprinot novada kā pievilcīgas kultūrvietas lomu Vidzemes reģionā, Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.

2022

2027. gada programma būs sešos iepriekšējos gados paveiktā darba svētki gan iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Taču arī svētku laikā darbs tiks turpināts, jo kultūras attīstība notiek nepārtrauktā procesā. Mēs esam sagatavojuši plānu savu mērķu sasniegšanai un esam sākuši radoši un mērķtiecīgi strādāt, lai 2027. gada nogalē varētu teikt: “Mēs to paveicām! Tas bija lieliski! Turpinām!”

mūs atbalsta:

Paldies par atbalstu un ticību Valmieras un topošā novada kultūras potenciālam

Latvijas Nacionālais teātris
Ekonomikas un kultūras augstskola
Biedrība "Valmiermuižas kultūras biedrība"
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
Alūksnes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Vidzemes plānošanas reģions
Latvijas Universitāte
Rīgas pilsētas pašvaldība
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Valmieras muzejs
Valmieras integrētā bibliotēka
Valmieras drāmas teātris
Valmieras tehnikums
Valmieras Kultūras centrs
Vidzemes Augstskola
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
Valmieras mūzikas skola
Valmieras Attīstības aģentūra
Valmieras novada pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Rīgas Tehniskā universitāte
Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds
Smiltenes novada pašvaldība
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Rīgas Tehniskā universitāte
Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu mēs kļūsim par Latvijas kultūras sirdi un:

Ieviesīsim

Ieviesīsim labākos risinājumus kultūras telpas un dzīves piedāvājumam

Izmantosim

Izmantosim esošo aktīvo kultūras dzīvi un radošo potenciālu

Radīsim

Radīsim plašu sabiedrību iesaistošu un daudzveidīgu laikmetīgās kultūras piedāvājumu

Mudināsim

Mudināsim sabiedrībai sajust un izprast sevi, kā arī līdzradīt plašākā  un ilgtspējīgā kultūras kontekstā

Copyright © 2022 Valmiera2027.eu

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux